Skip to main content

Resultater fra CheckMate 77T gir stor entusiasme i lungekreftmiljøet

ESMO: Pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som fikk Opdivo (nivolumab) pluss kjemoterapi før operasjon hadde signifikant lengre tid til tilbakefall enn pasientene som fikk kjemoterapi alene.

Det viser resultater fra den randomiserte fase III-studien CheckMate 77T-studien, som ble presentert på den europeiske kreftkongressen ESMO 2023 (abstrakt #LBA1).

Studien sammenligner neoadjuvant nivolumab pluss kjemoterapi med neoadjuvant placebo pluss kjemoterapi etterfulgt av kirurgi for ubehandlet NSCLC, og viser signifikant forbedret overlevelse for pasienter som fikk behandling med nivolumab i ett år etter operasjon.

Resultatene viser videre at pasientene som fikk nivolumab hadde signifikant lengre tid til tilbakefall enn pasientene som fikk placebo. De hadde også høyere andel med komplett patologisk respons (pCR) i operasjonspreparatet og det var like stort «frafall» til kirurgi i begge gruppene.

– Dette er veldig interessante resultater, og kan tyde på at flere pasienter faktisk blir kurert. Vi trenger også å se noe lenger oppfølgingstid på pasientene, slik at vi ser at denne effekten varer. Studien viser også at en betydelig andel pasienter har få levende kreftceller igjen når de opereres, hvis de ble behandlet med nivolumab. Dette er veldig positive resultater som vil være viktig for behandlingen av pasientene, sier Åslaug Helland, spesialist i onkologi og forskningsleder ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Gir ytterligere evidens

Det primære endepunktet i CheckMate 77T-studien var hendelsesfri overlevelse (EFS). På tidspunktet for data-cutoff hadde pasientene vært fulgt i median 15,3 måneder.

Nivolumab pluss kjemoterapi/nivolumab viste signifikant økt EFS sammenlignet med kjemoterapi/placebo (median [95 % KI], ikke nådd [28,9 måneder–ikke nådd] versus 18,4 måneder [13,6–28,1]; HR [97,36 % KI], 0,58 [0,42–0,81]; P = 0,00025). Nivolumab pluss kjemoterapi/nivolumab forbedret også pCR-rater (25,3 prosent versus 4,7 prosent; oddsratio, 6,64 [95 % KI, 3,40–12,97]) og MPR-rater (35,4 prosent versus 12,1 prosent; oddsratio: 4,01 [2,48])–6,49 versus kjemoterapi/placebo).

– Det er etter hvert mange studier som viser god effekt av neoadjuvant behandling. I denne studien har man i tillegg gitt immunterapi etter kirurgi. Studien gir ytterligere evidens for at preoperativ behandling gir høy grad av respons og forlenger event-fri overlevelse, sier Bjørn Henning Grønberg, overlege og kreftforsker ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU.

Så får tiden vise hvor stor den forventede overlevelsesgevinsetn er, og om det å gi immunterapi både før og etter kirurgi gir bedre resultat enn preoperativ behandling alene, og hvilke pasienter som er best tjent med perioperativ kjemo-immunterapi, sier han.

Behandlingsrelaterte bivirkninger av grad 3–4 var 32 prosent i nivolumab pluss kjemoterapi/nivolumab-armen og 25 prosent kjemoterapi/placebo-armen.

Gir entusiasme i lungekreftmiljøet

Også Maria Moksnes Bjaanæs, spesialist i onkologi og seksjonsoverlege ved lungeonkologisk seksjon ved Oslo universitetssykehus, mener studien kan bli praksisendrende.

– CheckMate77T er en veldig spennende studie der vi man tar i bruk immunterapi til behandling av ikke-småcellet lungekreftpasienter i tidlige stadier.

Hun sier at pasienter som blir operert for lungekreft har dessverre høy risiko for tilbakefall av kreftsykdommen.

– Resultatene er oppmuntrende og studier som denne gir stor entusiasme i lungekreftmiljøet, med håp om å bedre prognosen til pasienter som har lungekreftsykdom i tidlig stadium og at forhåpentligvis flere pasienter kan bli kurert.

ESMO

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.