Skip to main content

Trodelvy og Padcev viser en imponerende responsrate mot resistent metastatisk blærekreft

ESMO: Kombinasjonen av Trodelvy (sacituzumab govitecan, SG) og Padcev (enfortumab vedotin, EV) gir en objektiv responsrate på 71 prosent hos pasienter med behandlingsresistent metastatisk urotelialt karsinom (mUC).

Dette viser resultatene av en ny fase I-studie, som ble presentert på European Cancer Congress ESMO 2023 (abstrakt #2360O).

Studien inkluderte pasienter med metastatisk blærekreft som hadde en ECOG-ytelsesstatus på ≤1 og som enten hadde utviklet seg med platinabasert kjemoterapi og immunterapi, eller som ikke var egnet for cisplatin, og som hadde mottatt minst én tidligere behandling. Behandlingsregimet i studien besto av SG+EV dosert på dag én og åtte av en 21-dagers syklus. Behandling ble gitt inntil sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet. Dosene ble justert basert på forekomsten av dosebegrensende toksisitet (DLT) i løpet av den første syklusen og det totale antallet pasienter behandlet med fire forhåndsbestemte dosenivåer.

Medianalderen til de 24 deltakerne var 69 år, og de fleste hadde fått to eller flere behandlingslinjer fra før. Etter at to pasienter opplevde febril nøytropeni, ble profylaktisk granulocyttstimulerende faktor (GCSF) tillatt brukt. 18 pasienter fikk GCSF i løpet av studieperioden.

Studien viste at:

  • Den objektive responsraten var 71 prosent blant de 21 pasientene som ble evaluert for respons. Dette inkluderte to komplette og 13 partielle responser, og bare to pasienter opplevde sykdomsprogresjon.
  • Med en median oppfølging på 11,9 måneder ble 11 av de 15 svarene vedvarende, fra 1,1+ til 21,6+ måneder.
  • 70 prosent av pasientene opplevde uønskede hendelser grad 3 eller høyere på tvers av alle dosenivåer, og en grad 5 bivirkning (pneumonitt) ble rapportert. Den dødelige bivirkningen kan muligens være relatert til EV.

Sammendraget konkluderer med at kombinasjonen av SG og EV har vist seg å være trygg og effektiv med en imponerende objektiv responsrate på 71 prosent hos pasienter med behandlingsresistent mUC.

Ytterligere ekspansjonskohorter for denne behandlingen i både refraktære og naive settinger er for tiden under utforming. Effekten av å behandle pasientgruppen med en trippelbehandling som inkludererer immunterapi i tillegg til SG og EV, utforskes også.

ESMO

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.