Skip to main content

Potentielt praksisendrende: Ny trippelbehandling fordobler PFS og ORR ved avansert HR+ brystkreft

SABCS: Legemidlet inavolisib fordobler progressionsfri overlevelse (PFS) og objektiv responsrate (ORR), når det tillegges standard førstelinjebehandling med palbociclib og fulvestrant ved HR+, HER2-negativ lokal-avansert eller metastatisk brystkreft.

Det viser INAVO120-studien som nylig ble offentliggjort på den amerikanske brystkreftkongressen SABCS 2023 (abstrakt #GS3-13).

– INAVO120-studien var kanskje det mest spennende fra årets San Antonio kongress. Dette er lovende resultater for denne gruppen pasienter. Både tidlig separasjon av kurvene og hasard ratio antyder at denne trippel-behandlingen kan bli et godt alternativ. Vi må avvente endelig publisering av daga og godkjenninger, sier Egil Støre Blix, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Pasienter med hormon reseptor positiv og Her2 negativ brystkreft som får tilbakefall i løpet av eller kort tid etter adjuvant endokrin behandling har dårligere prognose.

– Studien ville sjekke om tillegg med PIK3 hemmer bedrer prognosen når det legges til standard behandling med endokrin behandling og CDK4/6 hemmer, forteller Blix.

PFS fordoblet

Det primære endepunkt var investigator-vurdert PFS (INV-PFS) med de sekundære endepunkter samlet overlevelse (OS) og objektiv responsrate (ORR).

Etter 21,3 måneders oppfølgning viste resultatene:

  • Median INV-PFS var 15,0 måneder (95 % konfidensinterval [CI] = 11,3-20,5) for gruppen som fikk trippelbehandling, mens den var 7,3 måneder (95 prosent CI = 5,6-9,3) for kontrollgruppen (hazard ratio 0,43; 95 % CI = 0,32-0,59).
  • Landmark INV-PFS hendelsesfrie rater ved 6, 12, og 18 måneder var henholdsvis 82,9 prosent, 55,9 prosent, og 46,2 prosent med inavolisib, og 55,9 prosent, 32,6 prosent, og 21,1 prosent med placebo.
  • OS viste en tendens til fordel for inavolisib (hazard ratio 0,64; 95 % CI = 0,43, 0,97; p = 0,0338 [grense 0,0098 eller hazard ratio 0,592]), med fortsatt oppfølgning.
  • Landmark OS hendelsesfrie rater ved 12 og 18 måneder var 85,9 prosent og 73,7 prosent med inavolisib, og 74,9 prosent og 67,5 prosent med placebo.

Mer alvorlige bivirkninger

Studien undersøkte pasienter med PIK3CA-mutasjon og hormonreseptorpositiv HER2-normal brystkreft, som fikk tilbakefall under eller innen 12 måneder etter avsluttet adjuverende hormonbehandling. De bekreftede ORR var 58,4 prosent med inavolisib og 25 prosent med placebo.

Pasienter med stadium 4 brystkreft og PIK3CA mutasjon og tidlig tilbakefall ble randomisert til enten Inavolisib eller placebo sammen med fulvestrant og palbociclib. Median progresjons-fri overlevelse var henholdsvis 15 måneder og 7,1 måneder i de to armene. Dette var signifikant med hasard ratio 0,43 (p=0,0001).

– Det er potensielt lovende for pasienter med raske tilbakefall og påvist mutasjon i PIK3CA genet, sier Blix.

Trippelbehandlingen har bedre effekt, men også en mer alvorlig bivirkningsprofil. For eksempel stopper 6,8 prosent av pasientene behandlingen i den eksperimentelle gruppen grunnet uønskede hendelser, mens det i kontrollgruppen var 0,6. Bivirkningsprofilen er imidlertid velkjent fra andre legemidler, og er sett i andre studier på PIK3CA-hemmere med bivirkninger som høyt blodsukker, diaré og inflammasjon i munnhulen.

Bivirkningsprofilen for inavolisib-gruppen var imidlertid mer alvorlig. Grad 3–4 bivirkninger (AEs) med inavolisib og placebo fordelte fordelte seg slik:

  • neutropeni på 80,2 prosent og 78,4 prosent;
  • høyt blodsukker på 5,6 prosent og 0 prosent;
  • diaré på 3,7 prosent og 0 prosent;
  • infeksjon i munnhulen og slimhinnebetennelse på 5,6 prosent og 0 prosent;
  • utslett på 0 prosent og 0 prosent.

Avbrytelser på grunn av bivirkninger var 6,2 prosent for inavolisib og 0,6 prosent for placebo. Det var ingen behandlingsrelaterte bivirkninger grad 5 AE.

– Bivirkningene er velkjente fra andre legemidler som hemmer PIK3-AKT signalveien. Det er utfordrende å sammenligne på tvers av studier, men andel pasienter som avbrøt behandlingen i INAVO120 var noe lavere enn SOLAR-1 og CAPitello-291 studien. Så har vi også lært at real-world evidence data pleier å vise høyere frekvens av bivirkninger, så det viktigste punktet er at pasienter som får disse legemidlene må følges tett av helsepersonell som er kjent med håndtering av disse bivirkningene, avslutter Blix.

SABCS

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.