Skip to main content

Onkolog: Ribosiklib i tilleg til adjuvant endokrin terapi viser lovende resultater for pasienter med HR+/HER2-negativ brystkreft

SABCS: Kisqali (ribosiklib) kombinert med en ikke-steroid aromatasehemmer (NSAI) bremdeles fremdeles tilbakefall etter 33 måneders oppfølgning hos pasienter med alvorlig HR+/HER2-negativ brystkreft.

Det viser den endelige analysen av invasiv sykdomsfri overlevelse (iDFS) fra fase III-studiet NATALEE, som nylig ble på den amerikanske brystkreftkongressen i San Antonio, SABCS 2023 (abstract #GS3-03).

– Tillegg av ribosiklib til adjuvant endokrin terapi viser lovende resultater på iDFS for denne pasientgruppen, og ser ut til å gjelde på tvers av gruppene som er undersøkt, sier Helene Langberg, spesialist i onkologi ved Kreftklinikken i Oslo.

– Dette er en gruppe som har relativt høy risiko for residiv, slik at resultater som dette er gode nyheter for disse pasientene. Det blir spennende å følge med på videre resultater, spesielt total overlevelse.

Studien sjekker om tillegg av adjuvant ribosiklib til standard adjuvant behandling bedre prognosen for pasienter med hormonreseptor positiv brystkreft stadium 2-3. Resultater fra NATALEE-studien ble presenter etter median oppfølging på 33,3 måneder. Tre år med tillegg av ribosiklib til adjuvant aromatasehemmer gir bedring i invasiv disease free survival på 3,1%. 90,7% vs 87,6, dette var statistisk signifikant med hasard ratio 0,75 p=0,006.

– Det var fint å se tall som viser mindre tilbakefall. Vi trenger imidlertid mer oppfølging for å se effekt. Hva blir «number needed to treat»? Det er mulig at dette potensielt kan erstatte kjemoterapi på sikt, sier Egil Støre Blix, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Betydelig forbedring

Studiet inkluderte 5.101 menn og pre- og postmenopausale kvinner. De ble randomisert til å enten få en kombinasjon av ribosiklib (RIB) og ikke-steroidal aromatasehemmere (NSAI) eller NSAI alene.

Dette var en del av en adjuverende behandling, hvor 400 mg RIB ble gitt daglig i serier bestående av tre uker med behandling etterfulgt av en ukes pause over en samlet periode på 36 måneder.

NSAI-behandling med enten letrozole eller anastrozole fortsatte i minst 60 måneder.

Resultatene fra studiet, som ble oppdatert med data-cutoff den 21. juli 2023, viste en markant forbedring av iDFS for pasienter som mottok RIB+NSAI.

– Data for overall survival var umodne etter så kort oppfølgingstid. Siden pasienter med stadium 4 brystkreft kan leve i mange år med moderne palliativ behandling må vi vente flere år før overlevelsesdata er modne, sier Egil Blix.

Lovende resultater

Over en median oppfølgningsperiode på 33,3 måneder ble det observert 509 tilbakefall med en lavere forekomst i RIB+NSAI gruppen (8,9 prosent) sammenlignet med gruppen som fikk NSAI alene (11,1 prosent). Forskjellen er statistisk signifikant med en hazard ratio (HR) på 0,749. Utover det ble det observert en forbedring i de treårige iDFS-rater, som var på 90,7 prosent i RIB+NSAI gruppen versus 87,6 prosent i kontrollgruppen.

SABCS

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.