Skip to main content

Eksperimentell CD40-agonist gir gode responsrater mot metastatisk kreft i bukspyttkjertelen

ESMO-GI: Den eksperimentelle CD40-agonisten mitazalimab (ADC 1013) kombinert med mFOLFIRINOX (mFFX) viser lovende førstelinjeresultater mot metastatisk pankreas duktalt adenokarsinom (mPDAC).

Dette viser primæranalysen av fase Ib/II-studien OPTIMIZE-1, som ble presentert på den europeiske onkologikongressen ESMOs GI-møte 2024 (abstrakt #280MO).

Med dagens behandlingsalternativer er femårsoverlevelsen for pasienter med mPDAC mindre enn fem prosent. Målet med OPTIMIZE-1 var å undersøke om tillegg av mitazalimab potensielt kunne forbedre prognosen.

Studien inkluderte kjemoterapi-naive pasienter med nylig diagnostisert mPDAC. De fikk mitazalimab på dag 1, etterfulgt av et to ukers doseringsregime som startet med mFFX på dag 8 og mitazalimab på dag 10. I fase Ib-delen av studien ble 900 μg/kg mitazalimab etablert som anbefalt fase II-dose. Det primære endepunktet for fase II var total responsrate (ORR), mens sekundære endepunkter inkluderte sikkerhet, varighet av respons (DoR), progresjonsfri overlevelse (PFS) og total overlevelse (OS).

Totalt 70 pasienter fikk enten 450 μg/kg (n=5) eller 900 μg/kg (n=65) mitazalimab i kombinasjon med mFFX. Den primære effektanalysen inkluderte 57 evaluerbare pasienter behandlet med 900 μg/kg mitazalimab. Ved data-cutoff 14. november 2023 var det fortsatt 29 deltakere (51 prosent) i studien, hvorav 18 fortsatt var under behandling. Median oppfølging var 12,7 måneder. Den bekreftede ORR var 40,4 prosent (22 delvise responser og 1 fullstendig respons), og 22 pasienter oppnådde stabil sykdom (78,9 prosent sykdomskontrollrate). Den ubekreftede ORR var 50,9 prosent. Median DoR var 12,5 måneder, median PFS var 7,7 måneder (6-måneders PFS rate 62,4 prosent), og median OS var 14,3 måneder (1-års OS rate 59,3 prosent). De vanligste behandlingsrelaterte bivirkningene grad ≥3 inkluderte nøytropeni (25,7 prosent; 18 pasienter), hyperkalemi (15,7 prosent; 11 pasienter), anemi og trombocytopeni (11,4 prosent; 8 pasienter), som er i samsvar med mFFXs sikkerhetsprofil. Fire pasienter (5,7 prosent) avbrøt behandlingen på grunn av bivirkninger.

Studien viser også at økning i CD38+ NKT-celler etter den første mitazalimab-infusjonen korrelerte signifikant med dybden av responsen. Lignende trender ble observert med CD38 + og Ki67 + CD8 T-cellepopulasjoner. Tumormutasjonsbyrden var ikke korrelert med noen endepunkter.

I abstraktet konkluderer forskerne at studien møtte sitt primære endepunkt med en håndterbar sikkerhetsprofil og en lovende DoR som var assosiert med en klinisk meningsfull OS-fordel. Resultatene støtter at kombinasjonsbehandlingen utredes videre i en randomisert fase III-studie, heter det.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.