Skip to main content

Overlege håper Retsevmo snart kan tas i bruk i Norge

Retsevmo (selpercatinib) er godkjent i EU som ny behandling målrettet mot en sjelden form for aggressiv lungekreft og skjoldbruskkjertelkreft. Retsevmo kan få stor betydning for pasientene med disse mutasjoner, mener overlege Åslaug Helland.

Det er uvanlig at medisin blir godkjent før alle nødvendige studier har funnet sted. Men her har EU’s legemiddelagentur, EMA, vurdert at behandlingen er svært sikker. Dessuten at det er et så stort behov at den blir godkjent tross svak evidens.

- Dette betyr veldig mye for de pasientene som har denne RET-fusjonen i sine kreftceller. Disse genforandringene er såkalte drivere, som forårsaker uhemmet vekst av kreftcellene. Dette medikamentet hemmer denne aktiviteten og har vist god effekt i kliniske studier. For disse pasientene betyr det en bedret prognose, sier Åslaug Helland. Hun er spesialist i onkologi og overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus og professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Helland er også styremedlem i Norsk lungekreftgruppe.

Ifølge Helland er det kun pasienter med RET-fusjon i kreftcellene som vil ha nytte av behandlingen.

- I dag testes ikke kreftsvulstene for denne genforandringen rutinemessig, fordi vi ikke har hatt tilgjengelig behandling. Vi er i en prosess i dag med å etablere utvidet gentesting for norske kreftpasienter over hele landet, slik at alle aktuelle pasienter kan testes for RET-fusjon også.

Presisjonsmedisin

- Hvor revolusjonerende er dette medikamentet?

- Dette er et godt eksempel på presisjonsmedisin innen kreft. Det er en liten andel av pasientene som har denne genforandringen, det utvikles en hemmer til denne forandringen som har svært god effekt på disse pasientene. Medikamentet vil ikke hjelpe pasienter uten denne genforandringen i kreftcellene, sier Helland. 

Hun forteller at de har flere slike medikamenter mot noen få genforandringer i lungekreft.

- Men det er et stort klinisk behov for flere, så dette er svært gledelig, understreker onkologen.

- Pasienter med dette RET-genet har en aggressiv form. Kan du si noe om hvordan det utarter? Og hvorfor det er liten overlevelse?

- Mange av disse pasientene responderer dårlig på standard behandling. Vi vet for eksempel at mange av pasientene med påviste drivermutasjoner, som EGFR- eller ALK-forandringer, har noe dårligere effekt av immunterapi gitt alene. Det kan skyldes at de ikke har høy tumor mutasjonsbyrde.

Virker godt

Ifølge Helland virker behandling med Retsevmo godt tolerert sammenliknet med for eksempel cellegift. Men noen bivirkninger er det selvsagt. Nå håper hun at de pasientene det gjelder kan få tilgang til behandlingen så raskt som mulig.

- Disse pasientene har en alvorlig prognose, og trenger effektiv behandling når det eksisterer. Jeg håper at tidsbruken i denne behandlingsprosessen tar så kort tid som mulig, avslutter hun.

Lungekreft ligger som nummer to på lista over den hyppigste kreftformen både blant kvinner og menn i Norge. Det er to grupper, småcellet, SCLC og ikke-småcellet , NSCLC. For cirka sju av ti pasienter med ikke-småcellet lungekreft fins det ingen behandling. Det er dette Retsevmo, (selpercatinib) kan bøte på. I tillegg viser behandlingen gode resultater for skjoldbruskkjertelkreft med forandringer i RET-genet.

Gode data

Selpercatinib viste markante data i fase 1 og 2-studiet LIBRETTO-001, som ble presentert på kreftkongressen ESMO i fjor. Det er disse dataene som nå har banet veien mot en betinget markedsføringstillatelse i EU. Behandlingen retter seg altså mot pasienter i et avansert kreftstadium og med RET-fusionpositiv skjoldbrukskjertelkreft eller RET-mutert medullær skjoldbrukskjertelkreft.

Retsevmo er en oral behandling, som skal hindre kreftceller i å vokse gjennom å angripe mekanismen hos særskilte RET- fusionpositive, avanserte eller metastaserte krefttyper.

LIBRETTO 001 fase 1/2 studien viste at 64 prosent av tidligere behandlede pasienter med RET-drevet ikke-småcellet lungekreft hadde en gjennomsnittlig responstid på 17.5 måneder. 78.9 prosent av tidligere behandlede RET-fusionpositive pasienter med skjoldbrukskjertelkreft hadde en responstid på 18.4 måneder.

Studien viste at selpercatinib har betydelig antitumoraktivitet hos pasienter med RET-fusionpositiv NSCLC. Men forskerne understreker at implementering i screeningsstrategier som påviser RET-fusioner, er avgjørende for å identifisere den pasientgruppa som har nytte av denne behandlingen.

Cirka en tredjedel av pasientene som var med i studien fikk bivirkninger av grad 3 eller høyere. Det var hypertension, alaninaminotransferase, økt aspartataminotransferase, hyponatremi og lymfopeni. En reduksjon av dosene ble gitt 30 prosent av pasientene på grunn av behandlingrelaterte bivirkninger.

Når det gjelder skjoldbruskkjertelkreft var det god respons på behandlingen med selpercatinib. Det gjaldt 69 prosent av pasientene som tidligere hadde fått kjemobehandling pluss 73 prosent av pasientene med medullær skjoldbruskkjertelkreft og RET-mutasjoner som var ubehandlet.

Trenger godkjennelse

I Norge kan ikke Retsevmo tas i bruk som behandling på norske sykehus før det er godkjent av Beslutningsforum. Det skjer først etter at Statens legemiddelverk har utformet et underlag, en kunnskapsoppsummering for beslutningen. I den inngår også vurderinger knyttet til pris. Det er legemiddelfirmaet Eli Lilly som har fått den den europeiske markedsgodkjennelsen for denne nye behandlingen.

 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.