Skip to main content

Rybrevant pluss kjemoterapi gir overbevisende resultater i NSCLC med exon20-mutasjon

ESMO: Den randomiserte fase III-studien PAPILLON viser at Rybrevant (amivantamab) pluss kjemoterapi virker bedre enn kjemoterapi alene for lungekreftpasienter med exon20-mutasjon.

Studien, som nylig ble lagt frem på onkologikonferansen ESMO (abstrakt #LBA5), viste at det var en høyere andel av pasientene som hadde respons på kombinasjonsbehandlingen (73 prosent versus 47 prosent), og de hadde også lengre tid til progresjon (11,4 måneder versus 6.7 måneder).

Medikamentene ble gitt som førstelinjebehandling ved EGFR exon20 insersjoner mot ikke-småcellet lungekreft.

– I PAPILLON-studien ble lungekreftpasienter med EGFR exon20 insersjoner randomisert mellom det bi-spesifikke EGFR-MET antistoffet amivantamab kombinert med kjemoterapi og kjemoterapi alene. Dette er en pasientgruppe som har vist seg vanskelig å behandle og det er et stort behov for forbedringer i behandlingen, sier Åslaug Helland, spesialist i onkologi og forskningsleder ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Dette antistoffet angriper altså to ulike gener, både EGFR exon20 forandringen og også MET, som ofte aktiveres når resistens utvikles. Men en slik kombinasjon er målet å oppnå en langvarig effekt der man bremser resistensen.

– I studien viste de en signifikant bedret overlevelse for pasienter behandlet med amivantamab-kombinasjonen, med en objektiv responsrate på 73 prosent. Behandlingen forlenget også overlevelsen, selv om pasientene fortsatt følges, og overlevelsesdataene vil bli oppdatert med lenger oppfølgingstid. Dette er et viktig tilskudd for denne sjeldne pasientgruppen, sier Åslaug Helland.

Behandlingsresist mutasjon

De 308 pasientene som var med i studien ble randomisert 1:1 til amivantamab pluss kjemoterapi (153 personer) eller kjemoterapi alene (155 personer). Median alder var 61/62 år. Etter 14,9 måneder var median progresjonsfri overlevelse 11,4 måneder for gruppe 1 og 6,7 måneder for gruppe 2. Etter 18 måneder var tallene på progresjonsfri overlevelse 31 prosent versus tre prosent. De vanligste bivirkningene i gruppen som fikk amivantamab pluss kjemoterapi var lavt immunforsvar (neutropenia), negl-plager (paronychia), utslett og anemi.

Insersjons-mutasjon i EGFR exon 20 er en sjelden mutasjon hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Denne mutasjonen er behandlingsresistent mot de 'vanlige' EGFR-hemmerne, og pasientene som har denne mutasjonen er ofte unge og aldri-røykende. Amivantamab har i tidligere studier vist lovende resultater for pasienter med denne mutasjonen i senere behandlingslinjer.

Blant pasientene med EGFR exon20-varianten oppnådde gruppen som fikk Amivantamab pluss kjemoterapi overlegen progresjonsfri overleselse. Dette kan dermed bli den nye førstelinjestandarden for behandling av denne sjeldne gruppen lungekreftpasienter.

Den første målrettede behandlingen

EGFR-hemmere var den første målrettede behandlingen som ble etablert for lungekreft.

– Men dagens EGFR-hemmere virker ikke mot alle EGFR-mutasjoner. Blant de som vi ikke behandler med EGFR-hemmere i dag er mutasjoner i exon 20 vanligst. Amivantamab har vist effekt mot exon 20 mutasjoner, men effekten er lavere en for andre EGFR-hemmere ved andre mutasjoner, sier Bjørn Henning Grønberg, overlege og kreftforsker ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU.

Det er kjent fra andre studier at det å kombinere EGFR-hemmere med cytostatika gir høyere initial respons enn EGFR-hemmere alene.

– Denne studien viser det samme, og dette er vel de beste resultatene med tanke på responsrate og progresjonsfri overlevelse som vi har sett for denne pasientgruppen. Men vi må se mer modne data for å kunne vurdere om det er riktig å gi kombinasjonsbehandlingen som første behandling eller om pasientene kan være like godt tjent med å få behandlingen sekvensielt. Videre må vi se bivirkningsdata, sier Bjørn Henning Grønberg.

Overbevisende resultater

Også Maria Moksnes Bjaanæs, spesialist i onkologi og seksjonsoverlege ved lungeonkologisk seksjon ved Oslo universitetssykehus, synes resultatene er lovende. 

– Dette er overbevisende resultater i denne pasientpopulasjonen, sier hun.

De foreløpige overlevelsesdataene viser også en trend i favør kjemo-amivantamab i første linje, men disse dataene er ikke modne, påpeker hun.

– Det er veldig gledelig med positive resultater for denne pasientgruppen da det tidligere har vist seg vanskelig å lage medikamenter med målrettet effekt på denne mutasjonen. Det er få pasienter som har denne mutasjonen i kreftsvulsten, men for de få pasientene det gjelder, er dette svært gledelige nyheter, sier Maria Moksnes Bjaanæs.

 

ESMO

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.