Skip to main content

PRRT er effektivt mot nevroendokrine svulster på tvers av undergrupper

ESMO-GI: Førstelinjes peptidreseptorstrålebehandling (PRRT) med Lu-177-DOTATATE øker signifikant progresjonsfri overlevelse (PFS) og objektiv responsrate (ORR) sammenlignet med somatostatinanaloger (SSA) hos pasienter med gastro-entero-pankreatiske nevroendokrine svulster (GEP-NETT).

Dette viser en undergruppeanalyse av fase III-studien NETTER-2, som ble presentert på den europeiske onkologikongressen ESMOs GI-møte 2024 (abstrakt #211MO).

De primære resultatene ble presentert tidligere i år, ved ASCO GI 2024, og de viste at PRRT forlenget median PFS med ca. 14,3 måneder (fra 8,5 måneder i kontrollarmen til 22,8 måneder i PRRT-armen (HR= 0,276 [95 % KI) 0,182–0,418; p < 0,0001)). I tillegg var ORR signifikant høyere i PRRT-armen (43,0 prosent) sammenlignet med kontrollarmen (9,3 prosent) (justert oddsratio 7,81 (95 % KI 3,32-18,4; p < 0,0001).

I den planlagte undergruppeanalysen ble effekten undersøkt basert på tumorgrad (grad 2 eller 3) og tumoropprinnelse (pankreas eller tynntarm). PRRT forbedret PFS og ORR uavhengig av tumorgrad og tumoropprinnelse, men det var forskjeller i effekten. Median PFS var kortere for pasienter med grad 3 GEP-NET (22,2 måneder) sammenlignet med grad 2 (29,0 måneder) og for pasienter med pankreas GEP-NET (19,4 måneder) sammenlignet med tynntarm GEP-NET (29,0 måneder). ORR var 48,1 prosent for pasienter med grad 3 GEP-NET og 40,4 prosent for pasienter med grad 2 GEP-NET. Videre var ORR høyere for pasienter med bukspyttkjertel-GEP-NET (51,2 prosent) sammenlignet med tynntarm-GEP-NET (26,7 prosent).

Blant de 65 pasientene som oppnådde en fullstendig eller delvis respons på PRRT, var median tid til respons (TTR) omtrent 5,8 måneder for alle fire undergruppene. Median varighet av respons (DoR) var 24,9 måneder (95 % KI 23,3 - ikke estimerbar) for grad 2 GEP-NET; 19,3 måneder (17,8 – ikke estimerbar) for grad 3 GEP-NET; 18,4 måneder (11,3-23,3) for GEP-NET i bukspyttkjertelen, og ikke estimerbar for GEP-NET i tynntarm.

NETTER-2-studien er den første som undersøker effekten av PRRT som førstevalg for klasse 2 og 3 NET. Nevroendokrine svulster graderes ved hjelp av Ki-67-indeksen til grad 1, 2 eller 3, avhengig av hvor raskt cellene deler seg. Ved grad 1 deler færre enn tre prosent av tumorcellene seg, ved grad 2 deler mellom 3 og 20 prosent av tumorcellene seg, og ved grad 3 deler mer enn 20 prosent av cellene.

NETTER-2 inkluderte pasienter med en tumordelingsprosent mellom 10 og 55. 226 pasienter ble randomisert 2:1 til enten å motta fire serier PRRT (4 x 7,4 GBq) pluss 30 mg langtidsvirkende SSA hver åttende uke under behandling med PRRT og deretter hver fjerde uke (eksperimentell arm) eller 60 mg langtidsvirkende SSA hver fjerde uke (kontrollarm).

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.