Skip to main content

To kreftmedisiner vurdert i Belsutningsforum: Ett avslag og en anbefaling

Jemperli (dostarlimab) kan nå gis til norske pasienter med livmorslimhinnekreft med spredning eller tilbakefall, mens en undergruppe KLL-pasienter fremdeles vente på at Imbruvica (ibrutinib) skal bli godkjent.

Det ble bestemt på siste møte i Beslutningsforum. Ibrutinib som monoterapi eller sammen med med rituksimab eller obinutuzumab til voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi vil derfor ikke bli innført for pasientgruppen.

– Dette er en behandling som man gjerne skulle kunne tilby norske pasienter, men dessverre har leverandøren valgt en altfor høy pris, som gjør at kostnaden ikke står i et rimelig forhold til dokumentert klinisk nytte, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst og leder av Beslutningsforum.

– Vi ser gjerne at leverandøren tilbyr en ny pris som gjør det mulig å innføre behandlingen. Ibrutinib ble derfor ikke innført som et behandlingsalternativ for denne pasientgruppen.

Terje Rootwelt legger til at vurderingen omfattet både totalpopulasjonen for indikasjonen og en undergruppe med umutert IGHV-gen.

Dreier seg om første linje

Tradisjonelt har standardbehandling vært FCR (fludarabine, cyclophosphamide + rituximab) der FC er cellegift og R er immunterapi (anti-CD20 antistoff). Men i 2014 kom de alternative legemidlene som Ibrutinib som et alternativ til cellegift.

– Det er litt ulikt hvordan praksisen er fra land til land, men vi ser at cellegift fungerer for de med mutert IGVH, omtrent halvparten av KLL-pasientene, sier Sigrid Skånland, biolog ved Oslo universitetssykehus.

Hun forsker på utvikling av presisjonsmedisin for pasienter med KLL, og forteller at det finnes to undergrupper pasienter og at den ene gruppen fremdeles har god effekt av cellegift i første linje.

– Sykdommen er ikke kurerbar, så om en behandling ikke virker, forsøkes neste. Vi ser at det generelt går bedre med pasientgruppen, og at sykdommen holdes i sjakk ho flere. Det som skiller KLL fra andre kreftdiagnoser, er at behandlingen ikke skal startes før symptomene dukker opp.

Pasientene inndeles i to grupper, umutert eller mutert. De som har mutert KLL har mer nytte av cellegift og generelt bedre prognose.

– Ibrutinib kan gis i senere behandlingslinjer, når cellegift er forsøkt. Så avslaget som kom i mars dreier seg om behandling i første linje. For de med mutert KLL regnes fremdeles cellegift som en god behandling. 

Rask tilgang

Kombinasjonsbehandling med kjemoterapi og dostarlimab er nylig godkjent i Norge til behandling av primært framskreden eller tilbakefall av livmorslimhinnekreft med MMR-genmutasjon.

Dostarlimab i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel innføres for behandling av voksne pasienter med primær fremskreden eller tilbakevendende dMMR (mismatch repair deficient)/MSI-H (microsatellite instability high) endometriekreft (EC) og som er kandidater for systemisk behandling.

– Her ble firma med i PDL1-ordningen, og norske pasienter kunne dermed raskt få tilgang til denne behandlingen. Dette er et behandlingstilbud som også er sterkt ønsket av pasienter og fagmiljøet. Vi har kunnet innføre dette behandlingsalternativet rekordraskt, og før de land vi vanligvis sammenligner oss med, pga. PD-(L)1-ordningen, sier Terje Rootwelt.

Ellers dårlig prognose

Trine Stokstad, seksjonsoverlege ved seksjon for gynekologisk kreft ved St. Olavs hospital, forteller at en fjerdedel av pasientene vil ha slike mutasjoner, og at pasienter med livmorslimhinnekreft med spredning eller tilbakefall har dårlig prognose.

– Studien som lå til grunn for godkjenningen viste at andelen som var sykdomsfrie eller hadde stabil sykdom etter to år var 60 prosent blant pasientene som fikk kjemoterapi pluss Dostarlimab og 15 prosent blant pasientene som kun fikk kjemoterapi, sier hun.

Trine Stokstad nevner forskning som viser at dostarlimab har effekt ved livmorslimhinnekreft, men virker best når kreftcellene har mutasjoner i et eller flere mismatch repair (MMR)-gener.

– Vi er glade for at en del av disse pasientene nå kan få tilbud om en behandling som kan gi langvarig sykdomskontroll, sier hun. 

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.