Skip to main content

Kognitiv atferdsterapi for søvnløshet forbedrer kognitiv funksjon hos kreftoverlevere

Kognitiv atferdsterapi for søvnløshet fører til varige forbedringer i kreftrelatert kognitiv svikt, konkluderer ny studie.

Komorbid søvnløshet og kreftrelatert kognitiv svikt (CRCI) oppleves av opptil 26 prosent av personer som er diagnostisert med kreft. I den nye studien, publisert i Journal of Clinical Oncology, undersøkte en forskningsgruppe fra Memorial University, St John's i Canada, effekten av kognitiv atferdsterapi for søvnløshet (CBT-I) på opplevd CRCI hos kreftoverlevere.

I studien ble kanadiske kreftoverlevere med søvnløshet og CRCI randomisert til enten syv ukentlige virtuelle CBT-I-sesjoner (63 pasienter) eller plassert i en ventelistekontrollgruppe (69 pasienter) hvor de fikk CBT-I etter ventetiden. Deltakerne fullførte vurderinger ved starten av studien, en måned (midt i behandling) og to måneder etter behandling. Alders- og utdanningsjusterte blandingseffektmodeller vurderte endringer etter avsluttet behandling. Data fra begge gruppene ble deretter samlet for å vurdere opprettholdelse av effekter etter tre og seks måneder.

Gjennomsnittsalderen på intervensjonstidspunktet var 60 år. Syttisju prosent av deltakerne var kvinner, og brystkreft var den vanligste diagnosen (41 prosent). Behandlingsgruppen rapporterte en reduksjon på 11,35 poeng i alvorlighetsgraden av søvnløshet sammenlignet med en reduksjon på 2,67 poeng i kontrollgruppen (P < 0,001). Behandlingsgruppen hadde også større total bedring på opplevd kognitiv svikt (P < 0,001; d = 0,75), kognitiv evne (P < 0,001; d = 0,92) og innvirkning på livskvalitet (P < 0,001; d = 1,01 ) enn kontrollgruppen. Forbedringene ble opprettholdt ved oppfølging. Endring i søvnløshetssymptomer formidlet effekten av CBT-I på subjektive kognitive utfall.

Basert på resultatene mener forskergruppen bak studien at det er et presserende behov for å øke tilgangen til evidensbasert behandling for søvnløshet hos kreftoverlevere.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.