Skip to main content

Hver fjerde norske kreftpasient i IMPRESS-studien får tilbud om eksperimentell behandling

IMPRESS Norway-studien ble lansert i april 2021, og har nå inkludert pasienter i over tre år. Så langt har omtrent 25 prosent av de inkluderte kreftpasientene fått tilbud om behandling med eksperimentell medisin på bakgrunn av spesifikke genforandringer i kreftcellene, etter at standard behandling har sluttet å virke.

IMPRESS-Norway er en landsdekkende, nasjonal presisjonsmedisinstudie innen kreft hvor forskerne undersøker 523 gener hos kreftpasienter for genforandringer og bruker legemidler utenfor indikasjon for å behandle kreften. Den kliniske studien er åpen for pasienter med langtkommen, ikke-kurerbar kreft. 

- Vi har lagt ned mye arbeid i å etablere samarbeid med ulike legemiddelselskap. Selskapet gir da legemiddel gratis til pasienter i studien, i tillegg til en sum penger til det sykehuset som har pasienten i behandling. Vi har etablert samarbeid med sju ulike firma, og har slik fått tilgang til 24 ulike medisiner. Det er viktig å ha mange forskjellige legemidler slik at vi kan tilby behandling til flest mulig pasienter, sier Åslaug Helland, overlege ved Oslo universitetssykehus. Hun leder den nasjonale IMPRESS-studien.

I IMPRESS-studien prøver forskerne å tilby denne type behandling for pasienter med spesifikke genforandringer i kreftcellene, etter at standard behandling har sluttet å virke. Åslaug Helland forteller at omtrent 25 prosent nå tilbys behandling i studien på bakgrunn av den molekylære diagnostikken. En del pasienter blir inkludert i andre studier eller behandlingsprogram, slik at til sammen en tredjedel får en ny behandlingsmulighet.

- Vi ser at mange av pasientene som behandles har såkalte sjeldne kreftformer. Disse pasientene har ofte få andre behandlinger, og behandling i studier er et viktig tilskudd. I tillegg lærer vi fra hver pasient, slik at kommende pasienter kanskje kan få bedret sin behandling, sier Åslaug Helland.

Målrettet medisin

IMPRESS-Norway er en nasjonal forskerinsiert studie, der alle sykehus med en kreftavdeling deltar. Det betyr at pasienter kan inkluderes og behandles på det sykehuset der de tilhører. Studien er aktuell for pasienter som allerede har fått standard behandling. Over 1700 pasienter har fått den avanserte diagnostikken, i et forsøk på å finne ny behandling til pasientene. I studien blir kreftceller fra pasienter med utbredt kreftsykdom undersøkt med avansert diagnostikk, for å undersøke om vi kan tilby målrettet behandling basert på egenskaper i kreftcellene.

- Noen kreftceller har nemlig såkalte driver-forandringer, som kan hemmes av medikamenter. Det er utviklet mange slike medikamenter, men de kan brukes kun for de kreftsykdommene der medisinen har sin godkjenning. Det vil si at dersom en lungekreftpasient har forandringer i kreftcellene som vanligvis finnes i brystkreftceller, kan vi ikke bruke de målrettede medisinene som er i bruk i standard behandling, sier Helland, men det er mulig gjennom kliniske studier, sier Åslaug Helland.

Nordlandssykehuset HF er et av mange norske sykehus som har bidratt til IMPRESS-studien.

- Studien er viktig fordi alle kreftavdelingene i Norge bidrar. Det er jo stor forskjell på å drive studien fra Oslo kontra Nordlandssykehuset, og det krever at vi er flinke til å utveksle kunnskap på tvers, sier Bård Mannsåker, overlege ved kreftavdelingen ved Nordlandssykehuset HF.

Fortsatt utfordringer

At alle kreftavdelingene i landet driver studien gir flere pasienter mulighet til å delta - mer uavhengig av krefttype og geografi enn hva som vanligvis er tilfellet når det gjelder sjanse for å kunne bli med i kliniske studier.

- Der er imidlertid fortsatt noen utfordringer knyttet til lang reisevei hos oss i Nord. Vi har også fem mindre sykehus som er lokalsykehus for pasientene, men hvor vi skal styre kreftbehandlingen – vanligvis gis det meste av regelmessige medikamentinfusjoner og injeksjoner på lokalsykehusene. Det er ikke gitt at studiemedikamenter kan leveres av helsepersonell som ikke er direkte tilknyttet studiesenteret og dette er noe vi ønsker å se på i det videre arbeidet med studien, sier Bård Mannsåker.

55 pasienter har til nå gjennomført screening, og fire pasienter har til fått behandling gjennom IMPRESS-studien ved Nordlandssykehuset. Dette er pasienter som ikke har hatt andre muligheter, innen GI-kreft, urologisk kreft og sarkom.

Også små pasientgrupper med sjeldnere kreftdiagnoser får mulighet til å delta i studien. For eksempel har flere pasienter med kreft i gallegangene og spyttkjertelkreft blitt inkludert i studien nasjonalt.

- Dette er gjerne pasientgrupper hvor det finnes lite effektiv behandling og vanligvis få kliniske studier, sier Bård Mannsåker, som til vanlig har hovedansvar for brystkreft og melanom.

Har ført til økt samarbeid

IMPRESS-lederen Åslaug Helland sier at ikke alle pasienter har genforandringer som tilsier at de kan få målrettet behandling i studien, men at fleste pasientene allikevel er glade for at denne utvidete molekylære diagnostikken nå er etablert.

- De setter pris på at vi har snudd hver stein for å finne en mulig behandling som passer deres sykdom. Det gir håp, sier hun.

Det har skjedd mye innen utviklingen av presisjonskreftmedisin i Norge de siste årene. Helland forteller at arbeidet innen presisjonsmedisin i Norge, både når det gjelder diagnostikk og behandling, har ført til økt samarbeid i Norge. Det gir samme mulighet for pasienter i hele landet, så sant klinikere på sykehusene henviser pasienter.

- Kliniske studier er et viktig tilbud til norske kreftpasienter, da det kan gi tilgang til medisiner som kan hjelpe noen pasienter. Det skal være en integrert del av behandlingen, og mange pasienter er glade for denne muligheten, sier Åslaug Helland.

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.