Skip to main content

Imfinzi pluss kjemoterapi for avansert galleveiskreft resulterer i flere langtidsoverlevende

ESMO-GI: Imfinzi (durvalumab) kombinert med gemcitabin og cisplatin (GC) gir betydelig forbedret overlevelse og gir flere langtidsoverlevende sammenlignet med GC alene hos pasienter med avansert galleveiskreft.

Dette viser nye treårige data fra fase III-studien TOPAZ-1 (abstrakt #279MO), som ble presentert på den europeiske onkologikongressen ESMOs GI-møte 2024.

I studien ble 685 pasienter med avansert galleveiskreft randomisert til enten durvalumab (D) pluss GC (n=341) eller placebo pluss GC (n=344). Etter en median oppfølging på 41,3, var median total overlevelse (OS) 12,9 måneder (95 % KI 11,6–14,1 måneder) for D pluss GC og 11,3 måneder (95 % KI 10,1–12,5 måneder) for placebo pluss GC ( HR=0,74; 95 % KI 0,63-0,87). Treårsoverlevelsen var 14,6 prosent for D pluss GC mot 6,9 prosent for placebo pluss GC.

Blant pasienter som oppnådde sykdomskontroll var treårsoverlevelsen 17,0 prosent for D pluss GC mot 7,6 prosent for placebo pluss GC. I den totale studiepopulasjonen ble 12,8 prosent (88 av 685) av pasientene langtidsoverlevende. Det vil si at de overlevde i minst 30 måneder etter randomisering. Det var flere langtidsoverlevende i D pluss GC-armen (17,0 prosent) enn i placebo pluss GC-armen (8,7 prosent). Det var en høyere andel av langtidsoverlevende som oppnådde objektiv respons sammenlignet med hele studiepopulasjonen.

Omtrent én av tre pasienter (32 av 91) som responderte på durvalumab ble langtidsoverlevende. Det var en større andel av langtidsoverlevende i placebo pluss-armen som fikk tilleggsbehandling etterpå (inkludert immunterapi) sammenlignet med langtidsoverlevende i D pluss GC-armen.

Hyppigheten av alvorlige bivirkninger var sammenlignbare mellom gruppene av langtidsoverlevende (D pluss GC: 32,8 prosent; placebo pluss GC: 36,7 prosent), og de var sjeldnere enn i den totale studiepopulasjonen (D pluss GC: 48,8 prosent; placebo pluss GC: 44,4 prosent).

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.