Skip to main content

Norsk-internasjonal studie: Trygt å avbryte hormonbehandling for å bli gravid

SABCS: Midlertidig avbrudd av hormonbehandling for å forsøke å bli gravid øker ikke den kortsiktige risikoen for tilbakefall hos pasienter med HR-positiv brystkreft.

Det viser POSITIVE-studien som nylig ble presentert på brystkreftkonferansen San Antonio Breast Cancer Symposium i USA (abstrakt GS02-11). Studien følger opp de første resultatene som ble publisert i New England Journal of Medicine, nå med lenger oppfølgingstid.

Den internasjonale POSITIVE-studien undersøker om et avbrudd i hormonbehandlingen for å prøve å få barn er trygt, og studien gir nytt håp til yngre kvinner med hormonfølsom brystkreft som ønsker seg barn.

– Kvinner får sitt første barn i høyere alder enn før. Når de får brystkreft er det mange som ikke har fått de barna de ønsker. Adjuvant behandling varer i opptil 10 år, og for mange vil dette foregår i de fertile årene. Vi ville derfor undersøke om det er trygt å gjøre et avbrudd i behandlingen for å prøve å få barn, sier Anna Sætersdal, overlege ved Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet. 

Virker trygt

Formålet med studien var altså å sjekke om det var trygt for brystkreftpasienter å avbryte hormonbehandling for å prøve å bli gravide. 

– For pasientgruppen med HR-positiv brystkreft har det stor betydning at det synes trygt med IVF behandling etter brystkreft, sier Sætersdal, som leder den norske delen av POSITIVE-studien (Pregnancy Outcome and Safety of Interrupting Therapy for Women with Endocrine Responsive Breast Cancer) som omfatter 516 kvinner fra hele verden.

POSITIVE-studien er den største prospektive studien som undersøker hormonbehandling og IVF på pasienter med HR-positiv brystkreft. Studien inkluderte 516 kvinner mellom 18 og 42 år, som allerede hadde mottatt 18 til 30 måneder med hormonbehandling. Median oppfølgingstid var 41 måneder.

Kvinnene som ble med i studien hadde brystkreft stadium I, II eller III, de hadde mottatt adjuvant endokrinterapi i 18 til 30 måneder og de måtte ha et ønske om å bli gravid. De kunne ha mottatt kjemoterapi, med eller uten fertilitetsbevarende behandling. 

74 prosent rapporterte minst én graviditet

Det var også et krav om at ikke deltagerne hadde noen kliniske tegn til tilbakefall av kreften.

– Det som ble sett på var hvor lang tid det tar før kvinnene får tilbake sin menstruasjon, hvor lang tid det tar før graviditet, i hvor stor grad man fikk fertilitetsbevarende behandling før oppstart av brystkreftbehandling og grad av IVF-bruk.

497 av de 516 brystkreftpasientene (96 prosent) ble fulgt i minst seks måneder og var evaluerbare for graviditet. 368 av disse (74 prosent) rapporterte minst én graviditet. 215 pasienter (43,3 prosent) rapporterte om bruk av assistert befruktning etter avbrutt hormonbehandling. 

– Første analyse etter en oppfølgingstid på median 41 måneder ble publisert i fjor i The New England Journal of Medicine viste at det synes å være trygt å gjøre et avbrudd i hormonbehandlingen for å forsøke å bli gravid, påpeker Sætersdal.

Opptatt av fertilitet

Den siste rapporten fra Kreftregisteret viser en sterk økning av brystkreft blant kvinner under 45 år i Norge. Det gjør at denne studien er spesielt relevant, siden det også er kvinner i denne alderen som er aktuelle for å bli gravide.

– Vi vet jo at kvinner i dag venter lenger med å få barn. En god del av dem som får brystkreft, har ennå ikke fått barn. For mange er det et viktig behov. Hvis kvinnen skal gjennom fem til 10 år med en hormonbehandling som gjør at hun ikke kan bli gravid og føde, forsvinner mye av den fertile tiden hennes, har Sætersdal tidligere uttalt til Onkologisk Tidsskrift. Hun har fulgt de 25 norske kvinnene som deltar i studien tett.

– Mange av brystkreftpasientene er jo i målgruppen, under 45 år. Mange unge kvinner er naturlig nok opptatt av fertilitet og i hvor stor grad brystkreftbehandlingen vil påvirke den.

Trenger mer tid

– For pasientene kan kreftbehandlingen påvirke i ønsket om å stifte familie. De første resultatene i POSITIVE-studien viser at det synes å være trygt å gjøre et avbrudd i hormonbehandlingen på inntil to år. Assistert befruktning synes også å være sikkert, men tallene er små og observasjonstiden kort. Likevel er resultatene oppløftende for unge kvinner med brystkreft som ønsker å få barn, sier Sætersdal.

 

SABCS

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.