Skip to main content

Revumenib gir høy responsrate ved KMT2A-reorganisert akutt leukemi

ASH: Behandling med menin-inhibitoren revumenib (SNDX-5613) resulterer i en høy samlet responsrate (ORR) hos tungt forbehandlede pasienter med KMT2A-reorganisert (KMT2Ar) akutt leukemi.

Nesten 40 prosent av pasientene kan gjennomgå stamcelletransplantasjon etterpå.

De nye dataene om revumenib kommer fra fase II-studiet Augment 101, som ble presentert på den amerikanske hematologiske foreningens årskongress ASH 2023 (sammendrag #LBA5). Studiet ble valgt ut til å bli presentert på den prestisjetunge Late Breaking Abstract-økten tirsdag ettermiddag.

De fleste pasienter med KMT2Ar akutt leukemi får tilbakefall etter konvensjonell kjemoterapi og hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT). Den komplette remisjonsraten etter tilbakefall er 5 prosent, og den mediane samlede overlevelsen (OS) ligger på 2,4 måneder, ifølge sammendraget.

Studiet inkluderte pasienter med tilbakefall eller refraktær KMT2Ar akutt leukemi. Kohort A besto av pasienter med akutt lymfatisk leukemi (ALL) eller blandet fenotype akutt leukemi (MPAL), kohort B besto av pasienter med akutt myeloid leukemi (AML), mens kohort C besto av pasienter med NPM1-mutert akutt leukemi. Kohort C inkluderer fortsatt pasienter, og data herfra var derfor ikke inkludert i den aktuelle analysen.

Opptil 11 behandlinger

Ved tidspunktet for data cutoff hadde 94 pasienter mottatt ≥1 dose revumenib, og var inkludert i dataanalysen. Av disse hadde 78 AML, mens de resterende 16 hadde ALL eller MPAL. Medianalderen var 37,0 år. Pasienter hadde i gjennomsnitt fått to tidligere behandlingslinjer. Utvalgte pasienter hadde imidlertid fått opptil 11 tidligere linjer, og 43,6 prosent av pasientene hadde fått ≥3 linjer før inklusjon. 57,4 prosent av pasientene hadde refraktær tilbakefallssykdom, og 50 prosent hadde gjennomført HSCT.

Den samlede effektivitetspopulasjonen for mellomliggende analyse (n=57) inkluderte alle fase II-pasienter med sentralt bekreftet KMT2Ar og ≥5% blastceller i benmargen ved baseline, som hadde fått ≥1 dose revumenib og som startet behandling samtidig med eller før den 38. voksne AML-pasienten.

Etter en median oppfølgingstid på 6,2 måneder hadde 13 pasienter (22,8 prosent) oppnådd komplett respons (CR) pluss komplett respons med delvis hematologisk bedring (CRh). Den mediane varigheten av CR+CRh var 6,4 måneder (95% CI 3,4-ikke nådd). CRc var 43,9 prosent (95% CI, 30,7-57,6) og ORR var 63,2 prosent (95% CI, 49,3-75,6). De fleste pasienter med CR eller CRh oppnådde MRD-negativitet. Etter behandling med revumenib kunne 14 av de 36 pasientene (38,9 prosent) som responderte på behandlingen gå videre til HSCT, hvorav halvparten gjenopptok behandling med revumenib etter HSCT.

Bivirkninger er overkommelige

Data viser at 81,9 prosent av pasientene fikk behandlingsrelaterte bivirkninger (TRAEs). De vanligste bivikrningene (≥20 prosent) var kvalme (27,7 prosent), differensieringssyndrom (26,6 prosent) samt forlenget QTc-intervall (23,4 prosent). Grad ≥3 TRAEs ble observert hos 54,3 prosent av pasientene, og de mest vanlige var differensieringssyndrom (16,0 prosent), febril nøytropeni (13,8 prosent) samt forlenget QTc (13,8 prosent).

Samlet sett måtte 6,4 prosent av pasientene avbryte behandlingen på grunn av TRAEs, og ingen avbrøt behandlingen på grunn av differensieringssyndrom eller forlenget QTc-intervall.

Ifølge sammendraget ble studiet avsluttet tidlig på grunn av overbevisende resultater.

 

ASH

Redaksjon

Bo Karl Christensen
Nordisk redaksjonssjef
E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Journalister

Aud Dalsegg
Bjørg Aftret
Marit Aaby Vebenstad
Agnethe Weisser

Kommersiell

Malene Laursen
Annonsekonsulent
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.