Store variasjoner i behandling av lungekreft

Tilpasset lungekreftbehandling enten den er medikamentell, det er kirurgi eller stråling varierer mye mellom norske sykehus. Selv om flere overlever lungekreft er det fortsatt dårlig prognose for dem som får diagnosen.

Les mer …