Norsk kreftvaksine med lovende resultat

Det som er helt unikt med UV1 er at den har potensiale til å være en universiell vaksine som kan virke i opptil 85-90 prosent av alle kreftpasienter, uavhengig av hvilken type kreft.

Les mer …