CAR-T har potensiale mot solide svulster

En norsk forskningsgruppe er i gang med utvikling av CAR-T-celler for solide kreftformer. Hvis behandlingen viser seg å bli vellykket mot solide svulster, kan det benyttes mot både brystkreft, prostatalkreft, lungekreft og tarmkreft, anslår forskerne. 

Les mer …