Bavencio EU-godkjent mot fremskredent urotelialt karsinom

Europakommisjonen har gitt grønt lys til markedsføring av immunterapien Bavencio (avelumab) som førstelinje vedlikeholdsbehandling for pasienter med lokalavansert eller metastatisk urotelialt karsinom (UC), som er progresjonsfrie etter behandling med platinabasert kjemoterapi.

Les mer …

PADVEC bekrefter OS-fordeler ved fremskreden blærekreft

Antistoff-legemiddelkonjugatet PADVEC (enfortumab vedotin-ejfv) forbedrer den samlede overlevelsen (OS) og den progresjonsfrie overlevelsen (PFS) signifikant -sammenliknet med kjemoterapi - for pasienter med tidligere behandlet lokal-avansert eller metastatisk urotelkreft.

Les mer …