Nytt studie indikerer behov for nytenking rundt kreftoppfølging

Tidligere standarder for kreftoppfølgning er muligvis ikke lenger tilstrekkelige, fordi forbedringer i screening, tidlig diagnostisering og behandling av kreft har medført at mer enn halvdelen av ​​kreftpasienter i dagens Europa lever lenger enn fem år etter at de har fått diagnosen.

Les mer …