Norsk kreftvaksine med lovende resultat

Det som er helt unikt med UV1 er at den har potensiale til å være en universiell vaksine som kan virke i opptil 85-90 prosent av alle kreftpasienter, uavhengig av hvilken type kreft.

Les mer …

Kreftpasienter må prioriteres i vaksinekøen

Siden kreftpasienter har noe høyere risiko enn andre for å få alvorlig forløp av covid-19-infeksjon, er det spesielt gunstig at denne gruppen får vaksine, mener dr. med og spesialist i onkologi, Odd Terje Brustugun.

Les mer …

Presisjonsmedisin skal prøves på 17 norske sykehus

Nå er det mest omfattende prosjektet innfor kreftbehandling og kreftforskning i Norge - IMPRESS-Norway i gang. 17 sykehus deltar, og mange har allerede meldt inn pasienter til gendiagnostikk og uttesting av medisiner på andre krefttyper enn godkjent indikasjon.

Les mer …