EMA anbefaler betinget godkjennelse av CAR T mot r/r myelomatose

EMA har anbefalt en betinget markedsføringstillatelse i EU for CAR T-cellebehandlingen ciltacabtagene autoleucel (Carvykti) til behandling av voksne pasienter med tilbakevendende eller refraktær myelomatose, som har fått minst tre tidligere behandlinger - og hvor kreften er forverret siden siste behandling.

Les mer …

RVd och stamcelletransplantasjon gir lengste PFS ved myelomatose

ASCO: Lenalidomide (len) og dexamethasone (RVd), i kombinasjon med autolog stamcelletransplantasjon og len vedlikehold øker den progresjonsfrie overlevelsen for nylig diagnostiserte pasienter med myelomatose (benmargskreft), sammenlignet med behandling uten autolog stamcelletransplantasjon (HMAS).

Les mer …