Durvalumab godkjent for ny doseringsmulighet

De amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) har godkjent at antistoffet Imfinzi (durvalumab) kan doseres med lavere hyppighet til pasienter med inoperabelt stadium III ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) og til pasienter med tidligere behandlet avansert blærekreft.

Les mer …

CHMP anbefaler generisk sunitinib

Det europeiske legemiddelagenturets komité for legemidler for mennesker (CHMP) anbefaler markedsføringstillatelse for sunitinib accord, en generisk variant av Sutent (sunitinib).

Les mer …