Stor oppslutning om tarmscreening i Norge

Høy deltakelse, lav grad av komplikasjoner – og mange som har fått avdekket kreft i tidlig stadium og mulige forstadier til kreft. Dette er resultater fra det store pilotprosjektet på tarmscreening i Norge. Det nasjonale Tarmscreeningprogrammet starter til høsten.

Les mer …

  • 1
  • 2