Trenger ny strategi for HPV-vaksinasjon

Hvis vi bruker samme HPV-vaksine som nå og utfører screening som i dag så kan livmorhalskreft i Norge nærmest være eliminert i 2039. Dette høres kanskje flott ut, men saken er at målet vårt nås 11 år seinere enn Australia. Norge trenger en ny strategi.

Les mer …

Nivolumab er effektiv mot lungehinnekreft over lang tid

Treårsresultater fra en studie av pasienter med metastatisk eller avansert lungehinnekreft som har fått kjemoterapi etterfulgt av Opdivo (nivolumab), viser at behandlingen gir vedvarende sykdomskontroll hos flesteparten av pasientene. Hver fjerde pasient får objektiv respons.

Les mer …