Store variasjoner i behandling av lungekreft

Tilpasset lungekreftbehandling enten den er medikamentell, det er kirurgi eller stråling varierer mye mellom norske sykehus. Selv om flere overlever lungekreft er det fortsatt dårlig prognose for dem som får diagnosen.

Les mer …

CT-screening for lungekreft skal i gang over nyttår

Snart skal det sendes ut 100 000 invitasjoner til et pilotscreeningsprogram for innbyggere i alderen 60 til 79 år. Målet er å lære mer om hvordan vi kan redusere lungekreft dødeligheten blant røykere, sier lederen av lungekreftscreeningprosjektet.

Les mer …