Ny studie: Graviditet etter brystkreft er OK

Kvinner som har hatt brystkreft kan rolig bli mamma. Risikoen for medfødte abnormiteter hos barnet er ikke større enn hos resten av befolkningen. Brystkreft-overlevende som blir gravide har dessuten en bedre overlevelse.

Les mer …

Store variasjoner i behandling av lungekreft

Tilpasset lungekreftbehandling enten den er medikamentell, det er kirurgi eller stråling varierer mye mellom norske sykehus. Selv om flere overlever lungekreft er det fortsatt dårlig prognose for dem som får diagnosen.

Les mer …

Beslutningsforum sier ja til to nye kreftbehandlinger

Xtandi (enzalutamid) innføres til behandling av høyrisiko kastrasjons-resistent ikke-metastatisk prostatakreft og Phesgo (pertuzumab/trastuzumab) innføres til kombinationsbehandling for tidlig brystkreft og metastatisk brystkreft, skriver Beslutningsforum.

Les mer …

Ny test avslører flere med prostatakreft

Svein R. KjosavikEn ny blodprøve, den såkalte Stockholm 3-testen, avslører at et betydelig antall menn har prostatakreft selv om de har normal PSA. Dette går fram av den ferske kvalitetsrapporten om prostatakreft fra Kreftregisteret. 

Les mer …

Redaksjon

Kristian Lund
Adm. direktør, sjefredaktør
E-mail:  kristian@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 29 45 90

Nina Vedel-Petersen
Sjefredaktør og partner
E-mail: nina@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 74 82 95

Helle Torpegaard
Redaksjonssjef
E-mail: helle@medicinsketidsskrifter.dk

Anne Mette Steen-Andersen
Vitenskapelig redaktør
E-mail: amsa@medicinsketidsskrifter.dk

 

Kommersiell

Benjamin Müller
Kommersiell leder
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Marianne Østergaard Petersen
Nordisk annonseringsdirektør
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Malene Laursen
Reklamekonsulent
malene@medicinsketidsskrifter.dk

 

 

Informasjon

Annonser

Personvern

Bruk av cookies

Redaksjon

Kristian Lund
Adm. direktør, sjefredaktør
E-mail:  kristian@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 29 45 90

Nina Vedel-Petersen
Sjefredaktør og partner
E-mail: nina@medicinsketidsskrifter.dk
Mobil: +45 20 74 82 95

Helle Torpegaard
Redaksjonssjef
E-mail: helle@medicinsketidsskrifter.dk

Anne Mette Steen-Andersen
Vitenskapelig redaktør
E-mail: amsa@medicinsketidsskrifter.dk

Kommersiell

Benjamin Müller
Kommersiell leder
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Marianne Østergaard Petersen
Nordisk annonseringsdirektør
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Malene Laursen
Reklamekonsulent
malene@medicinsketidsskrifter.dk

 

Informasjon

Annonser

Personvern

Bruk av cookies